mycophone_emergence

“Technology does not define the impact of technology on our ecosystem. Technology does not define the borders between natural and artificial, for it doesn’t exist as a distinct entity in the environment as a man made artifact. Technology is the environment and it exists symbiotically with it. Technology is the dynamic by which order may emerge from disorder. It is the wellspring of phenomena.
Technology is not simply a house, a village, a city or a parasite. On the contrary, technology is a flexible and dynamic bridge between order and disorder, between emptiness and something. Technology inscribed itself in the biological and nonbiological, in the intelligent and the unintelligent. Technology is neither weapon or bolt nor computer. It is the dynamic that allows, from disorder of thoughts, life, and nature, the emergence of machines, science, and computers.”
/Ollivier Dyens, Metal and Flesh, MIT Press/

Technology as stated above has it’s own logic of dealing with physical material but at the same time it’s vastness and complexity is becoming overwhelming to comprehend and understand, so it is becoming wild and chaotic, very much alive.

20120915_InteractivosPresentationOfPrototypes_007

Mycophone_emergence is an invitation for you to become the explorer of the force of technology, to enter the realm where biological and non biological are no longer anything else but a type of material that technology as dynamic force deals with and manipulates through the hands of human beings.
By opening the Mycophone_emergence, a ‘biohacked’ music box, you can explore a new kind of biotech organism that makes sounds like many biological organisms do and if you pet it on its hairy mycelia fur it’s voice changes, it could be said that it starts to purr. As any other biological being it needs maintenance to exist and care to live to its highest potential.
And as any other organism it has patterns, repetitive processes, that have to be met for it to exists and to live. They are there to process the signal that has been put into the box with the energy from the windup key of the music box. These patterns are seen as visual, graphical patterns on the laminate that translates the signal and is heard as repetitive sound. The repetitions can be transformed by the biological part of the box, by the growth of mycelia as well as proximity or touch of a hand of the explorer, the carer of the Mycophone_emergence.

cropped-20120915_interactivospresentationofprototypes_020x.jpg

[lang_si]
“Tehnologija ne definira učinka tehnologije na naš ekosistem. Tehnologija ne definira mej med naravnim in umetnim, ker ne obstaja kot ločena entiteta v okolju, ker ne obstaja kot artefakt, ki so ga naredile človeške roke. Tehnologija je okolje in obstaja v simbiozi z njim. Tehnologija je dinamična sila, s katero red lahko vznikne iz nereda. Tehnologija je vir fenomena.

Tehnologija ni preprosto le hiša, vas ali parazit. Nasprotno, tehnolgija je prožen in dinamičen most med redom in neredom, med praznino in nečem. Tehnologija se je vpisala v biološko in nebiološko, v inteligentno in neinteligentno. Tehnologija ni niti orožje niti vijak niti računalnik. Tehnologija je dinamika, ki omogoča, da iz kaosa misli, življenja in narave vzniknejo stroji, znanost in računalniki.” 
/Ollivier Dyens, Metal and Flesh, MIT Press/

Mycophone_emergence vabi gledalca, da razišče moč tehnologije in vstopi v polje, v katerem biološko in nebiološko nista nič drugega kot vrsta materiala, s katerim se tehnologija kot dinamična sila ukvarja in z njim manipulira prek človeškega delovanja. Z odprtjem Mycophona_emergence, ‘biohakirane’ glasbene skrinjice, lahko raziščete novo obliko biotehnološkega organizma, ki oddaja zvoke kot mnogi biološki organizmi, če pa ga pobožate po poraščenem kožuhu, podobnem miceliju, se njegov glas spremeni in slišati je, kot bi predel. Kot vsa biološka bitja je tudi to treba vzdrževati in skrbeti zanj, da doseže svoj največji možni potencial. In kot vsi organizmi tudi ta deluje po določenih vzorcih, repetitivnih procesih, ki jih je treba upoštevati, da lahko obstaja in živi. Ti vzorci in procesi služijo za obdelavo signala, ki ga pošilja energija, ki jo z navijanjem oddaja ključek glasbene skrinjice. Vzorci so tako prisotni kot grafične podobe na laminatu, ki ustvarjajo ponavljajoči se zvok, katerega modulacija se dogodi s prenosom signala preko micelija.
[lang_si]

Prototype of Mycophone_emergence was developed by Saša Spačal, Dr. Mirjan Švagelj, Anil Podgornik during Interactivos?’12 Ljubljana: Studiolab, Medialab-Prado, Ljudmila, SGMK with collaborators: Alberto Boem (IT), Boštjan Bugarič (SI), Matic Urbanija (SI), Neja Repinc (SI), Jure Repinc (SI), Gašper Odar (SI) and an advisor Dr. Polona Tratnik, bioartist and theoretician. Further developments of the project were made by Saša Spačal, Dr. Mirjan Švagelj and Anil Podgornik.

Photos of Mycophone_emergence_Helena Božič

Links_
Studiolab community
Ljudmila

Exhibited_
@ Werkstatt am Hauptplatz, Linz, Austria [dec, 2013]
@ Enter 6: Biopolis, Prague, Czech Republic [2013]
@ Device_art 4.013, Prague, Czech Republic [2013]
@ Interactivos?’12, Ljubljana, Slovenia [2012]

Gizmodo about Mycophone_emergence.

Contact_
sasa@agapea.si